06 - 2019 (Cilt: 8 - No: 15)
1
:
Kapak, Künye, İçindekiler
Kapak, Künye, İçindekiler Tam Metin Detay
2
:
Küçük/Süfli Politikaya Karşı Büyük/Soylu Politika: Nietzsche’de Politik O/Alanın Yeniden Değerlendirilmesi
Sever IŞIK
Nietzsche, sistematik olamamakla beraber politik bir vizyon ve projeye sahip bir filozoftur. Kendi politik vizyonunu ve projesini “büyük politika” kavramıyla adlandıran Nietzsche, “küçük politika” olarak tanımladığı/aşağıladığı çağdaşı olan politikalara ise sürekli taarruz eder. Politik düşüncesi Bismarck’ın politikalarından derinden etkiler taşıyan Nietzsche’nin “büyük politika” kavramı tarihsel süreçle birlikte bir kısım değişimler gösterir. Filozof, kavrama süreç içerisinde yeni anlamlar yükler. Önceleri negatif bir şekilde kullandığı kavramı daha sonra yeni ve pozitif bir içerikle tanımlayarak temellük eder. Büyük politika ile onun amacı Avrupa’nın bir kader olarak yaşadığı politik dekadansın aşılması, yüksek ve sağlıklı bir politik kültürün yaratılması, Avrupa’nın yeryüzü egemenliğinin temin edilmesidir. Siyasal olanı antagonistik bir karakterde tanımlayan büyük politika kültürel, politik ve ruhani karakterdeki savaşı olumlar. Kültürel boyutuyla büyük politikanın “değerlerin yeniden değerlendirilmesi” projesinin bir parçası ve yaşamın onaylanması çabası olarak anlaşılması gerekir. Güç istemini azaltan modern politikaya karşı büyük politika güç istemini arttırma ve üst insanın yaratımına odaklanmıştır. Büyük politika bugünden çok yaratılmak istenen geleceğin politikasıdır.
Küçük/Süfli Politikaya Karşı Büyük/Soylu Politika: Nietzsche’de Politik O/Alanın Yeniden Değerlendirilmesi Tam Metin Detay
3
:
Konvansiyonalist Cephedeki İç Savaş: Aktör-Ağ Teorisi Güçlü Programa Karşı
Duygu SARIMURATOĞLU
Bu makalede Konvansiyonalist Cephedeki iç savaşa sebep olan farklılıklar açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, Güçlü Program ile Aktör-Ağ teorisinin argümanları arasındaki temel farklılıklardan söz edilmiştir. Güçlü Program, adında da anlaşıldığı üzere bilimsel uğraşın Merton’ın belirttiğinin aksine saf bir pratik olmadığı savından yola çıkmış ve onun sosyal süreçlerden ne şekilde etkilendiğini göstermeye çalışmıştır. Dolayısıyla Güçlü Program, Merton’ın geliştirmiş olduğu pozitivist, yapısal-işlevselci bilim kavrayışına ve bilimin çıkarlardan azade bir uğraşı olduğu anlayışına karşı çıkmıştır. Merton bilimin de sosyolojik analize tabi tutulabileceğini ifade etmiştir, lakin bilimin sosyal olandan etkilenmediğini iddia etmiştir. Fakat Güçlü Program bilimin sosyal süreçlerden etkilendiğini öne sürmüş ve bunu tarihsel örneklerden yola çıkarak açıklama çabası içinde olmuştur. Aktör-Ağ teorisini öne süren Bruno Latour ise Güçlü Programın yılmaz savunucularından David Bloor ile ateşli bir polemiğe girerek Güçlü Programın aşırı rölativist yönünü ve bilimsel pratiğin gerçekleşme sürecinde topluma verdiği ağırlığın derecesini eleştirmiştir. İlaveten, bilimsel pratiğin salt özneler dâhilinde gerçekleşen bir süreç olmadığını, nesnelerin de en az özneler kadar önemli ve etkili olduğunu iddia etmiştir. Güçlü Program, bilimsel keşiflerde tecrübe öncesi inançların etkili olduğunu öne sürmektedir. Fakat Güçlü Program’ın refleksiviteye yaptığı vurgu fazlasıyla önem arz etse de tecrübe öncesi inançların nasıl inceleneceği Güçlü Program’ın en büyük çıkmazlarından birisini teşkil etmektedir. Öte yandan, Aktör-Ağ teorisi sayesinde Güçlü Program’ın yapmış olduğu doğa ile toplum ya da cansız ile canlı arasında yapılan keskin ayrımın yıkılması da bilimsel keşif süreçlerinin daha doğru bir biçimde anlaşılmasına yardımcı olacaktır.
Konvansiyonalist Cephedeki İç Savaş: Aktör-Ağ Teorisi Güçlü Programa Karşı Tam Metin Detay
4
:
Styles of Scientific Thinking in Geography
Erdem BEKAROĞLU; Ömer Faik ANLI
This study, which focuses on the styles of scientific thinking in the geographical praxis, claims that geography has been characterized historically by three different styles of scientific thinking. The styles that are created by revisiting geographical thinking in the light of the modern world-system analysis are called holistic one-cultural, systematic-empirical, and systematic-two cultural, respectively and provide the framework in which the Crombiean scientific thinking styles (Crombie, 1994) can be embedded and understood. It was concluded in this attempt at constructing geographical styles with an abductive reasoning that the Crombiean modernist macro-scale framework could only be meaningful and enhanced by a discipline-specific reconstruction of the styles exhibited by singular sciences historically.
Styles of Scientific Thinking in Geography Tam Metin Detay
5
:
The Reading Act and The Negational Character of Repertoire in Wolfgang Iser
Murat ÇELİK
In this paper, I will try to reveal the problematic relation of fiction with extra-textual reality by focusing on Wolfgang Iser’s notion of repertoire. Iser defines repertoire as the familiar elements that are involved in the text. The fictional texts accommodate familiar elements, but when they represent these elements, they do this through putting into question their meaning and validity by presenting them to the reader as themes in themselves by means of de-pragmatization. Through the process of de- pragmatization literary works negates the habitual dispositon of the reader and forces her to reflect on this very dispositon. At the end of this process, the reader may be constrained to re-construct her dispositon and her understanding of reality. Thus, the literary work does not represent the extra-textual world by merely replicating it, but by re-shaping and augmenting it. My aim here is to show that Iser’s theory equips us with a fruitful theoretical frame for understanding literature as a medium that has the power to change what we call the extra-textual reality.
The Reading Act and The Negational Character of Repertoire in Wolfgang Iser Tam Metin Detay
6
:
Posseible Düşünme Dergisi Sayı 15, Tüm Yazılar
Posseible Düşünme Dergisi Sayı 15, Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım