06 - 2020 (Cilt: 9 - No: 17)
1
:
Kapak, Künye, İçindekiler
Kapak, Künye, İçindekiler Tam Metin Detay
2
:
Modesty and Circumspection: Epistemological Virtues for the Era of “Post-Truth”
Susan HAACK
Modesty and Circumspection: Epistemological Virtues for the Era of “Post-Truth” Tam Metin Detay
3
:
İnsan Doğası Tartışmasının Modern Felsefedeki İzleri
Erdal İSBİR
İnsan doğası tartışması “insanın ne olduğu” sorusuysa eğer, bu tartışma kuşkusuz yalnızca modern felsefeye ait değildir. “Ben neyim?” sorusunu sorarak bu tartışmayı, modern felsefe içinde görünür kılan Descartes olmuştur. Kendisini “düşünen bir varlık” olarak kabul eden Descartes, belirli kabulleri kendisinden önceki düşünürlerden miras almış ve kendisinden sonrakilere miras bırakmıştır. Bu inceleme, modern felsefe ve Aydınlanma’nın insan anlayışının bu kabullerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. İnsanı “akıl sahibi bir varlık” olarak gören ve “onun yalnızca aklın sözünü dinlediğinde Tanrı’ya yaklaşabileceğini” öğütleyen bu kabuller, teolojiktir. Hıristiyan teolojisinin genel bir tasarımla insan doğasına ilişkin kabulleri, “akıl ile inanç ayrımı” konusunda modern felsefe ve Aydınlanma’nın kökenini ifade eder. Bu çalışmada, bu teolojik kökenlerin ne olduğu ve modern batı düşüncesinin bu kökeni ne ölçüde aşabildiği incelenmektedir. Bu inceleme, “akıl” ve “inanç” ilişkisinin, aslında “insan doğası” tartışmasının ufkunu belirleyen bir ölçüt olduğu kabulüne dayanmakta ve bu dayanağı tanıtlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle akıl ve inanç arasındaki ilişki tartışmasının insan doğası tartışmasına dönüşmesinin izi sürülmektedir. Çalışmada modern batı düşüncesinin simge düşünürleri, yalnızca bu bağlamda incelenmektedir. Kartezyen felsefe, İngiliz deneyciliği, Fransız Aydınlanması ve Alman Aydınlanması başlıklarını içeren tartışma, modern batı düşüncesinin “insan sorununu”, teolojik kökenine bağlı olarak “genel bir tasarım” çerçevesinde, nasıl ele aldığını göstermeyi amaçlamaktadır.
İnsan Doğası Tartışmasının Modern Felsefedeki İzleri Tam Metin Detay
4
:
Mnemosyne ve Mneme’nin İzinde: Mnemoteknik
Ulaş BİLGE
Bu makale mnemosyne ve mneme terimlerinin kökenlerini, Antik Yunan’da kullanılan mnemoteknik’in (belletme teknikleri) temelini oluşturmaları bakımından araştırmayı amaçlamaktadır. Öte yandan kullanılan bu tekniklerin, Antik Yunan Sözlü Geleneği içindeki yeri ve önemini, bunların hatırlamaya nasıl yardımcı olduklarını da incelemektedir. Böylesi bir araştırma bellek ve onunla ilintili terimlerin (hatırlama, anımsama vs.) nasıl kavramsallaştırıldığını, yani kavram haline nasıl geldiklerini göstermeyi amaçlamaktadır. Bellek, yaşamın her alanında yer alan vazgeçilmez bir “öğe” olarak durmasından ötürü, ona dair yapılan çalışmaların kapsam alanı oldukça geniştir. Bu anlamda belleğe dair yapılacak herhangi bir çalışmanın, henüz yolun başında sınırlarını belirlemek zorunludur. Aksi durumda tam ve doğru bir açıklamanın ya da yorumun yapılabilmesinin olanağı neredeyse yoktur. Bu anlamda bu makale, inceleme sahası olarak Antik Yunan Sözlü Geleneği içindeki bellek anlayışını seçmekte ve onun yazıyla beraber geçirdiği dönüşümün (elbette belletme teknikleri hakkındaki tartışmalardan doğru) mnemoteknik’e etkisini serimlemeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla mnemosyne ve mneme’ye dair kökensel bir inceleme ve mnemoteknik’in kullanım sahaları gösterilmekte ve tekniklerin uğradıkları değişim incelenmektedir. Bu makale, Sözlü Dönem içinde belleğe dair söylenenlerin yanında, aslında, başlangıç-noktası olarak bir sofist tarafından kaleme alınan “Dissoi Logoi ya da Dialexeis” eserini almaktadır. Buradan yola çıkarak Aristoteles ve Platon öncesinde ve sonrasında (özellikle Cicero, Quitilian ve Aristoteles’in inceledikleri teknikler bağlamında) kullanılan yöntemler birbirleriyle kıyaslanarak, mnemosyne ve menme terimlerinin mnemoteknik’le kökensel ilişkisini göstermek amacıyla serimlenecektir.
Mnemosyne ve Mneme’nin İzinde: Mnemoteknik Tam Metin Detay
5
:
Posseible Düşünme Dergisi Sayı 17, Tüm Yazılar
Posseible Düşünme Dergisi Sayı 17, Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım