Aralık - 2020 (Cilt: 9 - No: 18)
1
:
Kapak, Künye, İçindekiler
Kapak, Künye, İçindekiler Tam Metin Detay
2
:
Bringing Althusser and Foucault Together: A Brief Overview of the Question of the State
Gürhan ÖZPOLAT
Bringing Althusser and Foucault together is common in political theory. A number of scholars have discussed this in terms of their teacher-student relationship, shared concerns on humanist theories and Foucault’s rejection of the concept of ideology; but less has so far been said about the relationship between their approaches to the question of the state. This paper seeks to provide a short review of the relationship between Althusser and Foucault on the particular issue of the state. However, before analysing this relationship, some of the categorical bases of the Marxist approaches to the state primarily will be examined. As is well-known, the question of the state is of key importance for Marxism and the debate over the Marxist approach to the state has been long and engaging. Thus, to analyse it in a very detailed way here is neither my main concern nor necessary for my discussion of the relationship between Althusser and Foucault’s approaches to the state. However, one can hardly discuss these approaches without first examining that Marx had upon their views of the state. Therefore, my intention is rather to summarize some of the crucial features of the classical Marxist conceptualisation of the state in order to examine Michel Foucault’s relationship to Marxism through Louis Althusser with regard to the question of the state. Following this, I will focus on Althusser’s thoughts on the state and claim that Althusser, does nothing but provides a state- centric political analysis which defines the whole of the political phenomena in terms of class struggle and the state. Then, I will discuss the relationship between Michel Foucault and Louis Althusser with regard the problem of the state in a more detailed way. I believe that Foucault’s turn to an alternative analysis of power, that is micro-physics of power, can be seen as a response to Althusser’s seminal work Ideology and Ideological State Apparatuses, which appeared in 1970.
Bringing Althusser and Foucault Together: A Brief Overview of the Question of the State Tam Metin Detay
3
:
Aristoteles’in Hypokeimenon Paradoksunu “Pos” Zarfı Aracılığıyla Yeniden Değerlendirmek
Barışcan DEMİR
Metafizik’in zeta’sında Aristoteles, ilkin hypokeimenon’un ya “madde” ya “biçim” ya da “madde ve biçimin bileşimi” olabileceğini söylemiş, devamında ise, bu üç unsurdan hangisinin hypokeimenon olabileceğini soruşturmuştur. Bu soruşturma sırasında, hem yalnızca maddenin hypokeimenon olarak değerlendirilebileceğini hem de maddenin hypokeimenon olmasının olanaksız olduğunu ifade etmiş olan Aristoteles, bir paradoksu doğurmuş gibi görünmektedir. Bu nedenle, Aristoteles’in düşüncesinde hypokeimenon’un ne olduğu konusu, Aristoteles uzmanları tarafından tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada ilkin, Aristoteles’in ontolojisinde hypokeimenon’a yönelik soruşturmanın nasıl bir yer tuttuğundan bahsedeceğim. Ardından, Aristoteles uzmanlarının konuyu genel olarak farklı bağlamlarda nasıl yorumlamış olduğunun ve bu yorumlardan doğan aporia’ların bir özetini vereceğim. Son olarak da, söz konusu paradoksun üzerindeki sisi dağıtmak adına, Aristoteles’in kullandığı “pos” zarfı üzerinden, maddenin Aristoteles’te hem “hypokeimenon” hem de “hypokeimenon olmayan” olarak, birden fazla anlamda kullanılıyor olduğunu göstereceğim.
Aristoteles’in Hypokeimenon Paradoksunu “Pos” Zarfı Aracılığıyla Yeniden Değerlendirmek Tam Metin Detay
4
:
Mekânların Çatışması: Farklı Uygarlık Seviyelerinin Birbirleriyle Teması Üzerine Kuramsal Bir Deneme
Erdem BEKAROĞLU
Bu çalışmanın temel tezi, birbirinden farklı seviyelerdeki uygarlıklar arasındaki sosyal mücadelelerin aslında mekânsal bir boyuta da sahip olduğudur. Bu boyut, sosyal mücadelelerin yalnızca lokasyonel bir özellik göstermesini değil ama aynı zamanda -ve hatta daha çok- çatışan grupların mekâna ilişkin algılarındaki derin farklılığı ifade etmektedir. Bu doğrultuda, sosyal mücadelelerin aslında mekânsal bir çatışma olarak da okunabileceğini, hatta mekânsal kavrayışa ilişkin derin farklılıkların sosyal çatışmalara yol açabileceği tezini temellendirmek üzere, yazıda, kurgusal bir deney olarak Pandora uydusundaki, tarihsel bir deney olaraksa Amerikalardaki karşılaşmalar ve bu olaylar sonucundaki mücadele kuramsal bir perspektifte yorumlanmaktadır.
Mekânların Çatışması: Farklı Uygarlık Seviyelerinin Birbirleriyle Teması Üzerine Kuramsal Bir Deneme Tam Metin Detay
5
:
Lacan ve Levinas’taki Ötekilik Kavramı Bağlamında “Etik” ve “Psikanalitik” Kuramın Karşılaştırmalı Bir Okuması
Faezeh ABEDKOUHİ AKDENİZ
Ötekilik kavramı, Descartes ile başlayan modern felsefe geleneğinde özne kavramı ile bağlantılı bir şekilde özellikle çağdaş felsefenin en temel sorunlarından birisi olarak konumlanır. Başta bilincin yapısını ortaya koymaya çalışan fenomenoloji olmak üzere varlığa, var oluşa, insana, çağdaş toplumun çeşitli görünümlerine yönelen düşünürlerin her biri ötekilik kavramını farklı görünümleri bakımından sorunsallaştırmışlardır. Bu bağlamda özellikle Lacan ve Levinas’ın, farklı disiplinlerden gelen ve düşünüşleri bakımından bir hayli uzak düşen bu iki düşünürün, düşüncelerine yönelmek ilginç görünmektedir; zira böylece ötekilik ya da başkalık sorunsalının bu iki farklı düşünür üzerinden, farklı bir içerikle olsa bile,ne denli merkezî bir kavram olarak alımlandığının gösterilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Lacan ve Levinas’ın düşünceleri Ötekilik kavramı bağlamında benzerlikleri ve farklılıkları vurgulanmaya çalışılarak serimlenecek ve böylece, aynı zamanda, Ötekilik kavramının çağdaş felsefe açısından ne kadar belirleyici olduğu da gösterilmiş olacaktır.
Lacan ve Levinas’taki Ötekilik Kavramı Bağlamında “Etik” ve “Psikanalitik” Kuramın Karşılaştırmalı Bir Okuması Tam Metin Detay
6
:
Kim Soyut Düşünür?
Georg Wilhelm Friedrich HEGEL; Çeviren: Emre KARATEKELİ
Çevrilen metnin orijinalinde özet bulunmamaktadır.
Kim Soyut Düşünür? Tam Metin Detay
7
:
Ömrün Uzunluğu ve Kısalığına Dair
Aristoteles; Çeviren: Kadir KÜTÜKOĞLU
Çevrilen metnin orijinalinde özet bulunmamaktadır.
Ömrün Uzunluğu ve Kısalığına Dair Tam Metin Detay
8
:
Posseible Düşünme Dergisi Sayı 18, Tüm Yazılar
Posseible Düşünme Dergisi Sayı 18, Tüm Yazılar Tam Metin Detay
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım Ankara