Heidegger ve Hegel: Yaşam Zamanı ve Yaşam-Felsefesinin Zamanı, No: 13 - 06/2018
Başlık
:
Heidegger ve Hegel: Yaşam Zamanı ve Yaşam-Felsefesinin Zamanı
Yazar(lar)
:
Ingo FARIN ; Çeviren: Seyit COŞKUN
Title
:
Heidegger and Hegel: The Time Of Life & The Time Of Life-Philosophy
Özet 1 / Abstract 1
:
Bu makalede, Hegel’in The Phenomenology of Spirit’te yer alan yaşam kavramı ve Heidegger’in 1930-31 yıllarında Hegel’s The Phenomenology of Spirit hakkındaki derslerinde bu yaşam kavramına yönelik eleştirel yorumlarını araştıracağım. Heidegger’in, Dilthey ve çağdaş-yaşam felsefesine olan resmi mesafesine rağmen, derslerinin onun yaşama olan sürekli ilgisini gösterdiğini iddia ediyorum. Yaşam-felsefesinin temel doktrinlerinden biri olan “yaşamın” “akla” muhalefetinin/karşıtlığının, Heidegger’in Hegel’in logosentrik yaşam anlayışına yönelik eleştirisini motive ettiğini iddia ediyorum. Makaleye, (I. Bölümde) Heidegger’in Birinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yaşam-felsefesine başlangıç noktasının kısa bir incelemesiyle başlıyorum ve (II. Bölümde) Hans Jonas üzerinden on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında “yaşama” yönelik yenilenen ilginin arkasındaki nedenlerle ilgili olarak bazı meta-düşünceler öneriyorum. (III. Bölümde) Hegel’in The Phenomenology of Spirit’teki yaşam kavramının kısa bir özetini yaptıktan sonra, (IV. Bölümde) Heidegger’in 1930/31 yıllarındaki Hegel’in The Phenomenology of Spirit yorumuna, özellikle Hegel’in yaşam ve zaman ilişkisiyle ilgili kısmına dönüyorum.
Özet 2 / Abstract 2
:
In this paper I analyze Hegel’s concept of life in the Phenomenology of Spirit and Heidegger’s critical commentsregarding this concept of life in his 1930/31 Lecture Course on Hegel’s Phenomenology of Spirit. I claim that Heidegger’s lecture course shows his continued fascination with life, despite his official distance to Dilthey and the then contemporary life-philosophy. I argue that one of the fundamental tenets of life-philosophy, the opposition of “life” to “reason,” still motivates Heidegger’s critique of Hegel’s supposedly logocentric concept of life. I begin the paper with a brief review of Heidegger’s life-philosophical starting point after World War One (Section I) and, drawing on Hans Jonas, suggest some meta-reflections on the reasons behind the renewed interest in “life” in the last decades of the nineteenth and the first decades of the twentieth century (Section II). After a sketch of Hegel’s concept of life in the Phenomenology of Spirit (Section III), I then turn to Heidegger’s interpretation of Hegel’s Phenomenology of Spirit in 1930/31 (Section IV), in particular Hegel’s conception of the correlation of life and time.
Pdf
:
Heidegger ve Hegel: Yaşam Zamanı ve Yaşam-Felsefesinin Zamanı Tam Metin / Full Text
No: 13 - 06/2018 - Tüm Makaleler
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım