Mekânların Çatışması: Farklı Uygarlık Seviyelerinin Birbirleriyle Teması Üzerine Kuramsal Bir Deneme, No: 18 - 12/2020
Başlık
:
Mekânların Çatışması: Farklı Uygarlık Seviyelerinin Birbirleriyle Teması Üzerine Kuramsal Bir Deneme
Yazar(lar)
:
Erdem BEKAROĞLU
Title
:
Spatial Conflict: A Theoretical Essay on the Contact of Civilizations at Different Levels
Anahtar Kelimeler
:
Mekân, mekânların çatışması, algısal mekân, soyut mekân, Pandora, Amerika.
Key Words
:
Space, spatial conflict, perceptional space, abstract space, Pandora, America.
Özet 1 / Abstract 1
:
Bu çalışmanın temel tezi, birbirinden farklı seviyelerdeki uygarlıklar arasındaki sosyal mücadelelerin aslında mekânsal bir boyuta da sahip olduğudur. Bu boyut, sosyal mücadelelerin yalnızca lokasyonel bir özellik göstermesini değil ama aynı zamanda -ve hatta daha çok- çatışan grupların mekâna ilişkin algılarındaki derin farklılığı ifade etmektedir. Bu doğrultuda, sosyal mücadelelerin aslında mekânsal bir çatışma olarak da okunabileceğini, hatta mekânsal kavrayışa ilişkin derin farklılıkların sosyal çatışmalara yol açabileceği tezini temellendirmek üzere, yazıda, kurgusal bir deney olarak Pandora uydusundaki, tarihsel bir deney olaraksa Amerikalardaki karşılaşmalar ve bu olaylar sonucundaki mücadele kuramsal bir perspektifte yorumlanmaktadır.
Özet 2 / Abstract 2
:
The main thesis of this study is that social struggles between civilizations at different levels actually have a spatial dimention. This dimention expresses not only those social struggles having locational properties but also -even more frequently- huge differences in the perceptions of the conflicting groups about space. Accordingly, in order to justify the thesis that social struggles can actually be read as a spatial conflict, and even huge differences related to spatial perception may lead to social conflicts, the encounters and resultant conflicts in Pandora as a fictional experiment and in Americas as a historical experiment are theoretically interpreted.
Extended Summary
:
This essay, which reads the contact of civilizations at different levels from a spatial perspective, attempts to ground the argument that the great differences in the way that the opposing groups understand, feel, and practice space are the main cause of the resulting social conflicts. Ernst Cassirer's analysis of space, one of the Neo-Kantian philosophers, and Robert David Sack's conceptual scheme, which coincides with these analyses, have been interpreted in the context of the conflict experienced by civilizations at different levels encountered on the Pandora satellite as a fictional experiment and in the Americas as a historical experiment. According to Cassirer, space, contrary to popular belief, is a sense or vision common among living things. For example, characteristics observed in the lowest organisms, such as adaptation to the environment or orientation in the environment, indicate that they have an organic sense of space. When more complex creatures are taken into consideration, a more sophisticated sense of space is encountered, consisting of all the separate types of sensory life and their combinations. This level is characterized by another view of space, perceptual (action) space. Abstract (symbolic-geometric) space, which is the last member of the spatial trio, has a nature that, as far as we know, is observed only in “civilized man”. Abstract space is a design that begins to be seen after a certain period of human history, where people can conceptualize it. Robert David Sack, who developed the Cassirerian string, considers this deep cleavage in the understanding of space in two major categories, as a sophisticated-fragmented pattern and a non-sophisticated-fused pattern. The first pattern has a frame with objective-subjective differences on the vertical axis and space-matter differences on the horizontal axis. This indicates a cognitive state in which matter is abstracted from space, and understanding is decomposed as scientific and artistic forms. The focus of this scheme, which has a dichotomy pair on both axes, is the non-sophisticated-fused pattern that crosses all distinctions. According to Sack's conception, this pattern contains the child's view, the practical view, and the mythical-magical view. In the examples considered (and, of course, in similar encounters), contrary to what is believed, two different views of space actually clash with each other; the sharp contradiction between the views on space itself reveals as a form of social struggle (war, invasion, genocide, enslavement, etc.). When this context is brought into focus, space, neglected in the history of social struggles, is again put forward in this essay: space is the black box of social conflicts; sharp contradictions between groups with different spatial logics are the main cause of conflicts.
Pdf
:
Mekânların Çatışması: Farklı Uygarlık Seviyelerinin Birbirleriyle Teması Üzerine Kuramsal Bir Deneme Tam Metin / Full Text
No: 18 - 12/2020 - Tüm Makaleler
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım Ankara