Özel Mülkiyetin Hume’cu Temellendirilmesinin Eleştirisi, No: 11 - 06/2017
Başlık
:
Özel Mülkiyetin Hume’cu Temellendirilmesinin Eleştirisi
Yazar(lar)
:
Uğur AYTAÇ
İngilizce Başlık
:
A Critique of the Humean Justification of Private Property
Anahtar Kelimeler
:
Hume, özel mülkiyet, hırs, toplumsal gelenekler
İng. Anahtar Kelimeler
:
Hume, private property, avidity, social conventions
Özet
:
Hume kıt kaynaklar için sınırsız arzulara sahip insanlar arasındaki yıkıcı çatışmaları önlemenin tek yolunun düzenleyici gelenekler üzerinde birleşme olduğunu iddia eder. Hume’cu mülkiyet kuramına göre insanların zenginliğe ilişkin doymak bilmez açgözlülüğü olarak tanımlanan hırs duygusu ortadan kaldırılamaz. Bir mülkiyet sisteminin toplumu uygun şekilde düzenleyebilmesi ancak bireylerin mülkiyet kurallarına açgözlülükleri dolayısıyla riayet etmesi durumunda mümkün olur. Özel mülkiyet sistemi bireylere maddi kazanç arzularını takip etme olanağını tanıdığı için insan hırsıyla uyum halindedir. Bu makalede hırs duygusunun, evrensel bir insan özelliği olduğu kabul edilse dahi, özel mülkiyet sistemini temellendiremeyeceğini savunuyorum. Diğer mülkiyet sistemleri maddi kaynaklar dışında farklı hırs nesneleri oluşabildiği ölçüde bu duyguyla bir arada var olabilmektedir.
İngilizce Özet
:
Hume contends that the only way to avoid destructive conflicts among people with infinite desires for scarce resources is to converge on some regulatory human conventions. In the Humean theory of property, avidity of individuals, which is defined as a kind of insatiable greed for wealth, cannot be eliminated. As such, a property system can appropriately regulate a society only if individuals tend to comply with property rules out of their avidity. Since the private property system enables individuals to pursue their love of material gain, it is in a complete harmony with human avidity. In this paper, I argue that even If it is assumed that avidity is a human universal, private property cannot be justified by appealing to avidity. Other property systems are capable of dealing with human avidity as well if the objects of avidity are not necessarily material goods.
Pdf
:
Özel Mülkiyetin Hume’cu Temellendirilmesinin Eleştirisi Tam Metin
No: 11 - 06/2017 - Tüm Makaleler
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Ömer Naci SOYKAN
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım