Tekilliğin Siyaseti Üzerine, No: 11 - 06/2017
Başlık
:
Tekilliğin Siyaseti Üzerine
Yazar(lar)
:
Mustafa DEMİRTAŞ
İngilizce Başlık
:
On the Politics of Singularity
Anahtar Kelimeler
:
Tekillik, demokrasi, farklılık, temsiliyet, kimlik, toplumsal hareketler
İng. Anahtar Kelimeler
:
Singularity, democracy, difference, representation, identity, social movements
Özet
:
Bu çalışmada, son yıllarda felsefe alanında yaygın olarak kullanılan “tekillik” kavramının siyasi uzamda sağladığı imkânlar üzerinde durulacaktır. Tekilliğin farklılığa, ilişkiselliğe ve değişime dayalı siyasi açılımları irdelenmeye çalışılacaktır. Bu açılımların çağdaş siyaset felsefesi bağlamında bir tartışması yapılarak, tekilliğin siyasetinin çözümleme arayışında olduğu sorunlar üzerinde durulacaktır. Bu siyasi mücadele yönteminin ne ölçüde bir süreklilik biçimi kurabildiği ya da kurucu öz-yönetim pratiklerini gerçekleştirmede ne derece etkili olabildiği hususunda birtakım fikirler ileri sürülecektir. Ayrıca, tekilliğin siyasetinin fiili kazanımlarından ve eksikliklerinden söz edilerek, bu siyasetin güçlü bir direniş formu oluşturabilmesinin imkânları tartışmaya açılacaktır. Böylelikle, tekilliğin siyasetinin güçsüz kaldığı düşünülen yönlerinin giderilebilmesi için kuramsal bir katkının sağlanılmasına çalışılacaktır.
İngilizce Özet
:
In this article, we focus on the possibilities of the philosophical concept of "singularity" in political sphere. We explicate the dimensions of singularity which emphasise difference, relationality and change. By discussing these dimensions in the context of political philosophy, we stress the problems that a politics of singularity seeks to analyse. Some ideas would emerge on the sustainability of this political strategy and the effectiveness of it in realising founding self-government practices. Then, by discussing the acquisitions and imperfections of the politics of singularity, we try to reveal the possibilities for this political strategy to become a strong form of resistance. So, we hope to make a theoretical contribution to dispel the weak points of the politics of singularity.
Pdf
:
Tekilliğin Siyaseti Üzerine Tam Metin
No: 11 - 06/2017 - Tüm Makaleler
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Ömer Naci SOYKAN
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım