Kaygı Üzerine Yeni bir Bakış Açısı: Freud’un Dürtü Kuramı Bağlamında Kaygı, No: 12 - 12/2017
Başlık
:
Kaygı Üzerine Yeni bir Bakış Açısı: Freud’un Dürtü Kuramı Bağlamında Kaygı
Yazar(lar)
:
Zülfükar Emir ÖZER
Title
:
A New Perspective on Anxiety: Anxiety Regarding the Theory of Drives in Freud
Anahtar Kelimeler
:
, ölüm dürtüsü (Thanatos), yaşam dürtüsü (Eros), Oedipus kompleks.
Key Words
:
Anxiety, the death drive (qua Thanatos), the life drive (qua Eros), the Oedipus complex.
Özet 1 / Abstract 1
:
Gerçi pek çok düşünür kaygı tartışmasında kendi katkılarını verseler de ancak birkaçı Freud’unki gibi çığır açan bir fikirle bu tartışmanın seyrini değiştirebilmiştir. Freud insanın yorumlanmasında kaygının rolüyle ilgili esas sorulara yenilikçi bir yaklaşım sunmuştur. Freud’un kaygı anlayışı pek çok uzman tarafından incelenmiştir fakat çok azı kaygıyı onun dürtü teorisiyle birlikte ele almıştır çünkü ölüm dürtüsü teorisi görünürde kaygı anlayışının dışında durmaktadır. Bu makalede ise Freud’un dürtü teorisi ile kaygı anlayışı arasında bir bağ olduğu iddia edilecektir. Bunu yaparak, yaşam (Eros) ve ölüm (Thanatos) dürtüleriyle ilişkili olarak kaygı üzerine farklı bir bakış açısı sunulacak ve böylece Freud’un anlayışı zenginleştirilecek ve kaygı anlayışının nasıl anne ve çocuk ilişkisinin ya da Oedipus kompleksinin ötesine geçtiğini göstererek Freud üzerine genel bazı eleştirilere cevap verilecektir.
Özet 2 / Abstract 2
:
The phenomenon of anxiety is taken into account by a myriad of philosophical approaches and it is shown that this phenomenon has a crucial role in providing insights into the human being. Although lots of thinkers have their own contributions to the discussion on anxiety, very few have been able to change the course of the history of this discussion with such a ground-breaking thought as Freud’s. He offers a novel approach to central questions concerning the role of anxiety in the construal of the human being. Freud’s account on anxiety has been examined by many scholars but very few of them takes anxiety into account regarding his theory of drives, because the death drive theory seemingly stands out from his understanding of anxiety. This paper claims that there is a connection between anxiety and Freud’s theory of drives. In doing so, I will provide a different perspective on anxiety regards the death drive (qua Thanatos) and the life drive (qua Eros) in order to enrich our understanding of Freud’s account and try to respond some criticism of his understanding by showing how Freud’s understanding of anxiety goes beyond the relation between mother and a child, or the Oedipus complex.
Pdf
:
Kaygı Üzerine Yeni bir Bakış Açısı: Freud’un Dürtü Kuramı Bağlamında Kaygı Tam Metin / Full Text
No: 12 - 12/2017 - Tüm Makaleler
Makale Arama
Sayı
Anahtar Kelime, Yazar(lar)
Künye
Sahibi / Owner
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Editor
Ertuğrul Rufayi TURAN
Editör Yardımcıları / Assistant Editors
Emrah AKDENİZ
Ömer Faik ANLI
Yayın Kurulu / Editorial Board
Ahmet İNAM
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdal CENGİZ
(Ankara Üniversitesi)
Kurtuluş DİNÇER
(Hacettepe Üniversitesi)
Ertuğrul Rufayi TURAN
(Ankara Üniversitesi)
Sedat YAZICI
(Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Emrah Akdeniz
(Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Senem KURTAR
(Ankara Üniversitesi)
Seyit COŞKUN
(Ankara Üniversitesi)
Ömer Faik ANLI
(Ankara Üniversitesi)
Danışma Kurulu / Board of Consultants
A.Kadir ÇÜÇEN
(Uludağ Üniversitesi)
Ayhan SOL
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Barış PARKAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Besim DELLALOĞLU
(Sakarya Üniversitesi)
Cemal GÜZEL
(Hacettepe Üniversitesi)
Çetin TÜRKYILMAZ
(Hacettepe Üniversitesi)
Elif ÇIRAKMAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Erdinç SAYAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Güçlü ATEŞOĞLU
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Gülay ÖZDEMİR AKGÜNDÜZ
(Bingöl Üniversitesi)
Güzin YAMANER
(Ankara Üniversitesi)
Halil TURAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Harun TEPE
(Hacettepe Üniversitesi)
Hüseyin Gazi TOPDEMİR
(Muğla Üniversitesi)
Kubilay AYSEVENER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
M.Cihan CAMCI
(Akdeniz Üniversitesi)
Melih BAŞARAN
(Galatasaray Üniversitesi)
Nazile KALAYCI
(Hacettepe Üniversitesi)
Nilgün TOKER KILINÇ
(Ege Üniversitesi)
Remzi DEMİR
(Ankara Üniversitesi)
R. Levent AYSEVER
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Serpil SANCAR
(Ankara Üniversitesi)
Yasin CEYLAN
(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Zeynep DİREK
(Koç Üniversitesi)
M. Murat YÜCEŞAHİN
(Ankara Üniversitesi)
Vefa Saygın ÖĞÜTLE
(Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Sekreterya / Secretariat
Zeynep İrem ÖZATAY
Yazışma Adresi / Mailing Address
Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ankara

Posseible Düşünme Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olmak üzere elektronik ortamda yayınlanır. Posseible Düşünme Dergisi 2016 yılından itibaren The Philosopher's Index tarafından dizinlenmektedir.
ISSN: 2147-1622
editor@posseible.com
www.posseible.com
Tel: 0 312 310 3280 / 1232 – 1233
Posseible Düşünme Dergisi - editor@posseible.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. © 2012
Web Tasarım